top of page

17 juli söndag. Deva utvecklingen, en parallell kedja med mänskligheten! Kärlek, healing, glädje!

  • 17 juli söndag zoom kl. 14.00. Deva utvecklingen, en parallell kedja med mänskligheten! Helande, glädje, ljus! Ljuskroppen tar mer plats! Med Kristallenergin och Kräftans gåvor

  • Med Mikael & Nina


Vi tar in kärleken, glädjen och visdomen genom devornas rike och deras helande kärlek och ljus. Hur vi kan höja upp den mänskliga formens dualitet genom mer insikt i devornas värld och överlag högre världars energier.


Vi ser på sambandet mellan de högre världarnas energier och nyckeln genom etern (fysiska livskraften). Och hur devorna är länken genom vårt ökade själsmedvetande. Vi går in i en fantastisk tid med många revolutionerande perspektiv på vår ökade hälsa och helt förnyade fysiska form. Det sker också genom 7e strålens ökande aktivitet i vår tid.


Vi undersöker hur vi kan förankra energin och ljuset speciellt nu genom Kräftans period bl a om födelsen av det högre ljuset i materien.

Vi belyser hur den högre energin och själsnärvaron är den egentliga grundningen, vår djupare fysiska-eteriska plattform.


Vi tar också in Kristallenergin vid rätt tillfälle genom jordens nya ljus, mineralriket och materiens uppgradering. Här kommer rymdvännerna in ibland också.


Vi sprider enhetens energier och stärker vårt skapande genom starka intuitiva och vägledda meditationer och vår ljus-kanal. Med kärleksstödjande samtal, spännande undervisning och utbyten.

Tid 2-2,5 tim. Kl 14.00. Pris: 350 kr.Comments


Bloggen
Senaste inläggen
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page