top of page
IMG_5551.jpg

Mikael Matthis, från början journalist, började arbeta med människor i utveckling på 80-talet. Han har lett kurser och föredrag sedan 1989 på många ställen runt om i Sverige. Från 1994 utarbetade han en metod för klienter; Soulcoaching och energiarbete. 2006 startades kurs- och utbildningsmetoden Soulwork, som Mikael tillsammans med sin fru Nina leder och har utvecklat.

  

Mikael har också lett kurser, samtalsstöd och stresshantering/ meditation för chefer och personal i olika företag och organisationer. Tillsammans med Nina jobbade han med psykosociala stödprojekt i Botkyrka kommun under flera år. Mikael har även haft återkommande uppdrag för IFL, Perlan Dialog & Ledarskap, Akademiska Sjukhuset, Polisen i Sthlm, Sthlms Sjukhem, IOGT och många andra.   

Mikael är författare till 10 uppskattade böcker (varav fyra med sin fru Nina) inom personlig och själslig utveckling och flera dikthäften. 

Han har tränats genom djupgående energi- och transformations-processer och genom olika mentorer inom energiarbete, medvetandeutveckling och olika terapiformer.  

Han har gått kurser i metoden Familjekonstellationer och Reiki healing m m. Han har tränats under lång tid att se människors sanna jag som skapar ett djupt läkande, den själsliga resan av förnyelse. 

OM

OSS

Nina Matthis har arbetat med människors själsliga utveckling sedan början på 90-talet. Innan dess arbetade hon som journalist och med film. Hon leder Soulwork-utbildningen och andra kurser tillsammans med Mikael. Hon är också författare till Marina Munk-böckerna (med Mikael) och till en rad populära barnböcker som är utgivna på bokförlagen Rabén & Sjögren och Liber.

 

Hon är också känd för sin självupplevda, uppskattade bok Befruktelsen som gestaltar den spontana, själsstyrda Ljusomvandling hon fick gå igenom och som förändrade hennes liv helt. Hon skriver ibland i olika tidningar om inre utveckling och om den spännande tid vi lever i, då vi alla kan vakna upp till en större medvetenhet.

 

Förutom tidigare universitetsstudier har Nina gått utbildning i familjeterapi och kurser i metoden Familjekonstellationer. Under några år var hon styrelseledamot i BRIS.

N, lite ljusare.jpg

Bakgrund

41739548121_11329b5432_b.jpg

När vi träffades och bildade familj 1991, startade vi samtidigt Herkules Förlag & Utbildning. Det var början på vår förlags- och kursverksamhet inom området personlig och själslig utveckling. Vi har lett många kurser, både tillsammans och var och en för sig, sedan början på 90-talet.

Vi reste runt i landet under flera år och höll också många föredrag. 

Mikael startade då också en utbildningsform med namnet Energiutbildningen, som sedan utvecklades vidare till Soulwork.

 

Alla våra kurser och föredrag var redan då praktiskt inriktade på energiarbete, inre kontakt (själskontakt) och förnyelse. Där har alltid funnits med en tydlig grund kring vår planets större utveckling och frekvenshöjning i denna tid.

Förr var det en ganska ny kunskap om människans utveckling, som idag delas av miljontals människor. Visionen om vår planet i ett större sammanhang av helande, sanna livsvärden och en expanderad medvetenhet.

Vårt arbete baseras på egna livserfarenheter

Grunden till vårt arbete är främst våra egna inre erfarenheter av omvandlande ljusenergier. Vi har blivit tränade genom själsstyrda energiprocesser, som har lärt oss om människans kapacitet i ett större livssammanhang och ursprung. Vi brukar kalla det för en spontan medvetandeexpansion eller ett andligt uppvaknande, vilket skedde för oss båda innan vi träffades.

Vi har även studerat olika områden av psykologi, terapi och själsliga kunskapskällor. Vi har också haft stöd av mentorer tidigare och studerat/tränats i olika terapiformer, bl. a metoden Familjekonstellationer.

bottom of page