© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991

Vad erbjuder vi dig? 

Du får stöd och vägledning att öka din inre kontakt med ditt sanna jag och förstå din inre längtan bättre, vart du är på väg, vad du vill förverkliga i ditt liv.

Du får stöd med att omvandla de tankar och känslor och gamla mönster, som ofta sätter krokben för dig. 

Vi använder vår metod Soulwork som bas där du får lära dig praktiska verktyg för att skapa det du önskar, både vad gäller ditt själsliga och personliga flöde i livet.

Våra redskap är framförallt: 

• Meditation, närvaro och energiarbete

• Samtal, reflektion, coaching

• Omvandla dina hinder, skapa förnyelse

• Ta fram dina kvaliteter och mål  

• Konstellationsarbete (Familjekonstellationer och SoulConstellations)

Vi arbetar med  individer och grupper som söker personlig, själslig och energimässig förnyelse. Vi har över tjugofem års erfarenhet av arbete med människor i utveckling. 

Varje människa har i sitt inre en kärna av själsligt liv. Genom att öka vår inre kontakt med denna kärna får vi värdefulla nycklar för ett rikare och friare liv.

Soulwork kombinerar ditt inre växande med ditt yttre förverkligande på ett glädjefyllt och spännande sätt.

Ibland är det svåra faser i livet då du behöver stöd för att gå igenom utmaningar.

Det gäller även dig som kan gå igenom existentiella omvälvningar eller ha spontana medvetandeexpansioner som kan vara krisartade.  

Vi använder vår långa erfarenhet av intuitiv förståelse och seende av ditt större jag.

Vi ger dig vägledning på många nivåer.

Du får många goda möjligheter att växa och skapa förändring!  

Alla har vi tillgång till det ljus och den frihet som är vår sanna natur.   

  

                     

Vår Aktuellt-sida, ser du här.