top of page
Flowers_of_Japanese_Cherry.jpg

SOULWORK

Vad erbjuder vi dig? 

Du får stöd och vägledning att öka din inre kontakt med ditt sanna jag och förstå din inre längtan bättre, vart du är på väg, vad du vill förverkliga i ditt liv.

Du får stöd med att omvandla de tankar och känslor och gamla mönster, som ofta sätter krokben för dig. 

Vi använder vår metod Soulwork som bas där du får lära dig praktiska verktyg för att skapa det du önskar, både vad gäller ditt själsliga och personliga flöde i livet.

Vi ger kurser, workshops, meditation/energipåfyllning och enskild konsultation.

Vi skriver också böcker.  

Våra redskap är framförallt: 

• Samtal, reflektion, coaching

• Meditation och energiarbete

• Intuitiv vägledning genom vår energikanal

• Omvandla hinder och skapa förnyelse

• Stärka dina kvaliteter och mål  

• Konstellationsarbete (Familjekonstellationer och SoulConstellations)

Vi har 30 års erfarenhet av arbete med människor i utveckling. 

Varje människa har i sitt inre en kärna av själsligt liv. Genom att öka vår inre kontakt med denna kärna får vi värdefulla nycklar för ett rikare och friare liv.

Soulwork kombinerar ditt inre växande med ditt yttre förverkligande. Vi ser ofta hur detta skapar mer glädje och kan ta form på spännande sätt i människors liv.

Ibland är det förstås svåra faser i livet då du kan behöva stöd i olika utmaningar.

Det gäller även dig som kan gå igenom omvälvande existentiella perioder eller kriser.

Ibland handlar det om inre uppvaknanden som tar plats och kan behöva förstås mer (Spiritual Emergency)-.  

Alla har vi tillgång till det ljus och den frihet som är vår sanna natur.   

  

                     

Vår Aktuellt-sida, ser du här.

                                                                                        

bottom of page