Är det dags för en verklig förändring?

Vill du följa med på en fantastisk resa?

Kortare kurser vår-sommar 2020, framförallt via Zoom på nätet:

Se vidare Aktuellt

Meditation och Energipåfyllning - Frekvenshöjningen i världen - 

Omvandla dina hinder, förverkliga ditt större syfte!

Vi arbetar dynamiskt med flera nivåer av utveckling. 

Både med din person, där du är i livet, och med din större själsliga grund.

Vi använder våra effektiva och väl inarbetade redskap, bl.a guidad meditation och helande energiövningar.

Du får öka din inre närvaro och din kärleksförmåga. Vi tränar oss i olika nivåer av intuition och hur du kan ta emot mer vägledning i ditt liv.

Vi belyser och undervisar om den här intensiva tiden med dess ibland påfrestande förändringar. Vi klargör ett större sammanhang som står bakom. Hur vi kan öka vår ljus- och energifrekvens för att lättare följa med i den här utvecklingen.

Samtidigt arbetar vi med dina personliga behov. Vad du kan sitta fast i och hur du kan nå dina mål, Vad du behöver för att skapa mer medvetet och fritt. 

Vi belyser och förstärker dina förmågor. På så sätt frigörs på ett mjukt sätt din plats i världen.  Vi använder olika redskap för försoning 

och helande (t. ex Familjekonstellationer). 

Genom din inre kontakt, skapas ökad medvetenhet och förlösning. 

 

Här får du stora möjligheter att växa, integreras som individ och nå ökad utveckling. Atmosfären i  Soulwork är mycket trygg, varm och glädjefull, det säger många som har deltagit under årens lopp. 


De här kurserna som du kan gå i flera steg, hör ihop med den globala medvetandeförändring som pågår nu – en ny jord håller på att ta form, fylld av positiva förändringar!

Kontakta oss för mer info och anmälan. 

© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991