© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991

Vi ser en ny värld växa fram idag. Människor vaknar upp och söker en större klarhet och mening.

Vi vet att alla människor har en inre sann kärna, en högre medvetenhet (själen). Och att kontakten med själen inom oss är nyckeln till ökad frihet, glädje och livskraft.

Genom den kontakten kan du lättare förstå dig själv och din omvärld. Du kan mer medvetet omvandla gamla känslor som inte tjänar dig längre. När du frigör dig från intrasslade känslomönster kan du lättare uttrycka din större energi. 

Det sker en inre expansion som förändrar ditt liv på ett mycket positivt sätt. Du upplever ett större flöde och kommer stegvis upptäcka vad du verkligen vill skapa och dela med dig av.

En annan effekt du kan märka av, är hur din egen förändring påverkar livet omkring dig.

Du är på så sätt med och förändrar världen!

Världen idag förändras snabbt på grund av ett stort och globalt frekvensskifte. Vårt jobb är att vara en del av detta skifte och skapa förutsättningar för dig att växa. 

Genom din utveckling skapas nya positiva möjligheter för helheten och för vår planet. 

Vi finns här som stöd och inspiration för dig, så du kan fortsätta din livsresa med en större kärlek, kraft, glädje och tillit. Att helt enkelt vara mer Dig Själv. 

Din utveckling är världens utveckling.