© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991

Vi ser en ny värld växa fram idag. Människor vaknar upp och söker en större klarhet och mening.

Vi vet att alla människor har en inre sann kärna, en högre medvetenhet (själen). Och att kontakten med den större delen inom oss är nyckeln till ökad frihet, glädje och livskraft.

Genom den kontakten kan du lättare förstå dig själv och din omvärld, och mer medvetet omvandla gamla känslor som inte tjänar dig längre. När du frigör dig från intrasslade känslomönster kan du lättare uttrycka din större energi. Det sker en inre expansion som kan förändra ditt liv. Du kommer att uppleva ett större flöde och upptäcka vad du verkligen vill skapa och dela med dig av. En annan sak du kan märka är hur din egen förändring påverkar livet omkring dig - att du på så sätt är med och förändrar världen!

Världen idag förändras snabbt på grund av ett stort och globalt frekvensskifte. Vårt jobb är att vara en del av detta skifte och skapa förutsättningar för dig att växa. Genom din utveckling skapas nya positiva möjligheter för helheten och för vår planet. 

Vi finns här som stöd och inspiration för dig, så du kan fortsätta din livsresa med en större kärlek, kraft, glädje och tillit. Att helt enkelt vara mer Dig Själv. 

Din utveckling är världens utveckling.