© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991

Soulcoaching

Soulcoaching
 

  • Samtal och intuitiv vägledning

  • Helande energier 

  • Kreativt skapande av dina mål

  • Läk dina relationer 

  • Avspänning och meditation

Med Mikael Matthis 

Genom samtal och praktiska övningar kommer du uppleva mer utrymme för ditt sanna jag. Det leder dig till nya steg i ditt liv.

Du ökar kontakten med din essens och ditt förverkligande, dina inre och yttre mål. 

Jag använder min intuitiva vägledning tillsammans med kreativa redskap som öppnar din kontakt med dig själv. Du omvandlar mönster där du sitter fast genom att förnya dina bilder av dig själv, förstärka dina förmågor och möjligheter. Detta sker också genom helande och upphöjande energier. 

Du kan ta upp vilka behov och frågor du vill.

Här är några utgångspunkter:  

• Aktivera dina unika energier. 

• Frigöra dina kvaliteter och din plats.

• Stärka din hälsa och ditt välmående.

• Omvandla gamla mönster, låsningar, känslor.  

• Bejaka dina mål och ditt förverkligande, även själsligt.

• Läka dina relationer, kärleksförhållande, familjefrågor.

• Existentiella och andliga frågor, ditt större syfte i livet

Alla redskap omvandlar stress, oro, låg självkänsla.

Du ökar din tillit, ditt välmående och din glädje.  

Mikaels erfarenhet att möta människor i utveckling är gedigen. Han har jobbat med konsultationer och terapi, idag kallat Soulcoaching, i över tjugofem år. Tusentals klienter och kursdeltagare har visat att denna form av coaching ger mycket goda resultat. 

Soulcoaching kan innehålla flera redskap

     Soulwork Meditation och avspänning

Stärker både psyke och fysisk kraft, frigör stimulerande endorfiner och hormoner. Kopplar dig samman med din essens, grunden i allt.     
 

     Metoden Familjekonstellationer

. Löser olika dolda hinder, t ex i dina relationer och din familjebakgrund. (Läs mer nedan).   

     Energirening och healing energi

Hjälper din klarhet och hälsa, din inre och yttre balans.. 

Kan kombineras med mjuk energihealing.

Även mottagning för Parterapi.

Där kan också ingå Familjekonstellationer 

Läs mer här.    

Pris 1 tim privatpersoner: 850-1000 kr (beroende på plats).

Klienter som går Soulwork/Intensify lägre pris. 

Enskilda företagare: plus moms.

Företagsklienter: 1400:- tim plus moms. 

Bokningsregler: Om du måste avboka din tid behöver du göra det 2 dagar innan, annars tas full betalning ut, om du inte bokar om din tid.

Mail: info@herkules.nu

 

Tel: (46) 070-749 60 88 

Konsultation ges även via mobil (Facetime eller vanligt samtal)

Pris mobil: 850 kr /tim.  

Herkules Utbildning, Stockholm, Sverige   

Vi har varit verksamma sedan 1991.  

Vi har F-skattsedel.

Nu tar Nina Matthis emot!

Soulcoaching och helande ljusmeditation.

Per telefon. Maila Nina för mer info på nina@soulwork.nu

IMG_5607.jpg