top of page

Att höja sin frekvens


Vad betyder det att höja sin frekvens? Det är ju ord som vi, Mikael och jag, kan svänga oss med som om vi pratar om vädret eller något annat alldagligt. Men för många är det ju helt nya begrepp. Höja sin frekvens, vaddå liksom? Men samtidigt blir fler och fler människor medvetna om jordens nya frekvenser, eftersom de på ett eller annat sätt dras till den informationen. Eller upplever det mycket konkret inom sig.

Mikael och jag hör till de sistnämnda. Vi upplever en ny ljusfrekvens i våra fysiska kroppar. Ja, nu är ju inte detta en helt ny upplevelse för oss. Vi har upplevt det i flera decennier. Precis som så många andra människor över hela planeten har gjort. När man upplever dessa frekvenshöjningar i sin egen kropp och medvetenhet, blir det uppenbart att jorden håller på att förändras på ett helt nytt sätt. Och att den förändringen kommer inifrån människorna själva.

Att höja sin frekvens kan innebära flera saker. Men här är två sätt att höja sin frekvens, ett lite enklare och ett mer omfattande:

1, Du skiftar frekvens i din vardagskänsla. Du går från ett lägre känsloläge till ett högre p.g.a att du tänker på ett nytt sätt, är med om något eller förlöser en gammal känsla genom förståelse och kärlek. På så vis blir du mer samstämd med din själ och mår mycket bättre än innan: Du har höjt din känslofrekvens.

2, Du skiftar frekvens i din medvetenhet genom högre impulser. Dessa högre impulser kan komma som en intuitiv förståelse. Du kan förstås läsa saker och på det sättet uppfatta nya perspektiv. Men dessa inre impulser är något annat. De kommer från din egen högre medvetenhet, som expanderar din livssyn. Det kan också upplevas som inre subtila (eller starka) energier eller som inre ljus, som genomtränger dig för ett tag eller under en period. När det sker kan en ny medvetenhet integreras i din kropp. Själens större medvetenhet (eller snarare en del av den) blir på så vis din egen personliga medvetenhet. Då kan du uppleva livet på ett nytt sätt eller som i ett nytt ljus. Du har höjt din medvetandefrekvens. Många kallar denna händelse eller detta förlopp för ett andligt uppvaknande.

Att höja sin egen frekvens innebär att vi är med och höjer hela jordens frekvens, eftersom alla strukturer och mänskliga skapelser omkring oss är en spegling av människors medvetande. Om du höjer din känslofrekvens en vanlig ondsdag, så kommer det att påverka din omgivning - eller hur? På samma vis kommer ett skifte och en höjning i din medvetenhet att påverka hur du upplever livet, och du kommer se och attrahera saker på ett nytt sätt. På så vis blir du medskapare till en ny jord.

Den fantastiska energibilden är målad av Mikael. Den heter "Rörelse". Ja, allt är verkligen i rörelse och förändring. Och allt är energi :)

Bloggen
Senaste inläggen
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page