top of page

Välkommen till Soulwork och till Nina och Mikael Matthis!

Vi ger dig praktiska verktyg för att skapa ett större flöde, mer läkande och kraft, glädje och förverkligande i ditt liv.

För oss hör personlig och själslig utveckling ihop, eftersom vi ser dig som en helhet.

Du får vägledning och energipåfyllning, ny klarhet och självtillit genom våra redskap.

Ökad närvaro, coaching, meditation, mental träning och metoden Familjekonstellationer - och mycket mer!      

Detta hjälper dig också vid behov att gå igenom kriser, svåra utmaningar och gamla mönster. 

Så du kan uppleva mer av din fantastiska, sanna natur.

Och använda dina kvaliteter och möjligheter på en ny energinivå!  

 

bottom of page