© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991

Events / Workshops

Med Nina och Mikael Matthis 

Vi erbjuder följande events/workshops. Dessa kan du också boka in som egna arrangemang. Hör av dig till oss om du vill arrangera (även kurser) !

Ditt steg till en ny frekvens  (i det lilla, i det stora)

Är du redo att gå in i en ny skapande vardag ?

Är du redo att höja din frekvens? I din egen takt, i det stora eller lilla.

Vi kallar det "Ljusfältet". 

Vi inleder med en presentation om vårt arbete och vilka vi själva är. 

Vi har länge arbetat med mänsklig utveckling (runt 30 år) och själva genomgått flera perioder av transformation och expanderande upplevelser.

Det bildar grunden för vårt arbete. Vi berättar en del om dessa här. 

Vi kommer belysa dessa områden:

* Vad är Ljusfältet? 

* Den nya frekvensen.

* Den personliga resan - omställningar i den här tiden av många förändringar.

* Hur kan det upplevas/kännas? 

* Vad har man för nytta/glädje av det här?

* Gäller både en kollektiv och personlig höjning, uppgradering och förnyelse.

Efter en kort paus ger vi sedan exempel på några  enkla övningar i grupp (man sitter kvar där man sitter i rummet). Om någon har lust att pröva och undersöka vissa frågor kan den få komma upp. Vi gör också någon kortare meditation. 

Vi använder våra väl genomarbetade redskap som ger energi, vägledning och helande. Det skapar mer inkoppling i dig själv, med ditt eget liv och det stora livsflödet.

Det kan handla om frågor i ditt personliga liv som du vill ta upp för nya perspektiv. Också allt som händer i världen i detta skifte.

Det handlar mycket om att uppleva energin, som ofta är förlösande, stärkande och inspirerande.
 

 

Närmaste föredrag/ träff är den 12 sept kl 18.00 på Mötesrum, Sthlm city.

(2 tim ca)

Nästa föredrag den 15 okt kl 18.00. (samma plats, 2 tim ca)

Föranmälan obligatorisk då portkoder ges ut.  

Adr: Luntmakargatan 52, 1 tr. T-bana Rådmansgatan/ uppgång Tegnérgatan

Vi har också två kursdagar inbokade under hösten med detta tema hos oss i Gustavsberg, Värmdö (ca 20 min från Slussen): 26 okt och 16 nov. 

Se även vårt program på Aktuellt