Senaste inläggen
Bloggen

Solen och värmen från ett annat perspektiv


Hur ska vi egentligen förhålla oss till det ljus och till den värme som genomsyrar landet, och många andra länder, denna sommar? Vi kan förstås se det enbart fysiskt, att det är en extremvärme och att det beror på klimatförändringar som i sin tur beror på människans oförmåga att ta hand om sin planet (vilket är sant på många sätt). Men man kan också se på det från ett större eller överfysiskt perspektiv, och då ryms fler dimensioner.

Ta detta som du vill, men det här är vad min ljusintuition säger mig:

1, Jorden genomgår en transformation och vissa förändringar är ett resultat av den energihöjning som pågår. Detta förlopp har inte enbart med människan att göra, utan ingår i ett större kosmiskt förlopp. Att energin ökar/höjs märker vi människor inom oss, men det visar sig också i det yttre. Allt och alla ingår i denna energihöjning. Jorden är ett levande väsen, som svarar an på den förvandlande energin.

2, Högre energi kommer genom solen. Forskarna kan mäta viss energi, så som solens magnetiska fält och de kan övervaka solstormar. Men vår astronomiska utrustning kan inte mäta alla energier. Det finns finare slag av energi, som inte kan mätas med fysiska instrument men som är oerhört kraftfull och transformerande. Dessa stora energier kan vi inte ”bevisa”, men se de fysiska effekterna av. Solenergin kan även hjälpa till att höja vår egen medvetenhet, så att den bättre matchar Den nya jorden.

3, Solen är så stark nu, att den kan uppfattas som mer vit än vit-gul (som den var förr). Solen är en kanal för kosmisk energi, som genomsyrar vår jord. Det påverkar våra celler, våra atomer och vår DNA. Denna energi kommer att öka i styrka snarare än att minska (i detta pågående förlopp). Vi får vara beredda på inre och yttre förändringar, som kan komma likt ”kvanthopp”. De kan ibland vara överraskande och överväldigande. Stor förvirring kan uppstå. Men jag ser förvirring som något positivt, då det kan nollställa oss och göra det enklare för oss att ta emot det nya.

4, Genom solen bombarderas vi av förvandlande och upphöjande energi. Inte minst denna sommar. Genom att svettas frigör vi också fasthållna vibrationer av känslor och tankar, det fungerar som en inre rening. Inte ens bordsfläktar räcker att använda denna sommar. Vi svettas ändå. Varje dag. Vi kommer uppenbarligen inte undan denna rening och detta ljus.

5, Om du förstår dig på dessa osynliga energier, på ett eller annat sätt, så använd dina insikter och sprid dem. Vad säger din högre intuition? Alla har tillgång till sin egen själ, som står i förbindelse med höga, andligt kosmiska medvetandefält. Många människor kan bli rädda och oroliga för dessa förändringar, vilket är fullt förståeligt, så möt dem gärna med ditt kärleksmedvetande. Använd dina gåvor för healing, någon konstart eller kommunikation. Du behövs i den här tiden!

Bild från Mariefred i sommar, kolla lavendeln... Mikael tog bilden.

Follow Us
Inga taggar än.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 Herkules Utbildning. Supporting people´s lives since 1991