top of page

Våra olika sidor


Något jag tycker är intressant är människors höger- och vänstersidor. Och hur olika de kan vara. Den högra sidan står för den maskulina sidan inom oss, som man brukar säga, medan den vänstra står för den feminina sidan. Alla människor har båda sidor inom sig, men ofta står den ena sidan tillbaka medan den andra sidan är mer dominant.

Det här kan man ibland se på kroppshållningen, men framförallt syns det i energifältet hos en person. Jag tittar aldrig efter detta utan att först fråga om lov. Men om jag får ett klartecken av någon som behöver stöd eller som vill veta, så tittar jag på energin.

Det allra vanligaste, både hos kvinnor och hos män, är att högersidan är mest dominant. Det innebär ofta, att den yttre aktiviteten är av stor betydelse för den personen - alltså att man gör saker, planerar saker, tar sig fram i den fysiska världen, ligger ett steg före och prioriterar handling. Det kan också vara en önskan om att ha fysisk kontroll. Man tror att man måste fixa allt själv, för annars händer inget. I vårt samhälle är det många som tar sig fram med sin dominanta högersida, eftersom det uppmuntras, och låter den vänstra sidan stå tillbaka. Men egentligen strävar vårt inre väsen efter balans.

Personer med dominanta vänstersidor är mer sällsynta. Det brukar känneteckna att man är inkännande och mottaglig. Den yttre aktiviteten är inte det primära, det inre livet är minst lika viktigt. Här finns ofta en känsla av att vara en del av något andligt, kosmiskt och större – eller av naturen. När den vänstra sidan är dominant är man ofta intuitiv och litar till hur saker och ting upplevs och känns. Det finns också en omhändertagande impuls och en naturlig vilja att ge stöd till andra. Men en dominant vänstersida kan också innebära att man ger för mycket av sig själv utan att man märker det. Det kan vara tröttande och ibland förvirrande. En del människor med en stark själskontakt, har en dominant vänstersida. Men som sagt, vårt inre väsen gillar balans.

Om du har en dominant vänstersida kan du behöva träna på högersidans kvaliteter och vice versa. Jag tror att många människor är på väg att upptäcka, att de behöver balans mellan sina båda sidor. Trenden i samhället är att ta det lugnare, att meditera, att yoga, att äta ”slow food”, att flytta ut på landet eller att gå ner i arbetstid. Och även de som inte gör verklighet av det, tycks drömma om det. Det är fullt möjligt att de med en dominant vänstersida får visa vägen och vara inspiratörer framöver. Det eftersatta kan plötsligt hamna i ljuset och lyftas fram. För att vi saknar och behöver det.

Foto: Sara Matthis

Bloggen
Senaste inläggen
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page